HISTORIE

Chorea Bohemica, za dobu svého působení na naší hudební a divadelní scéně, uvedla do života řadu pořadů. Tím dnes nejznámějším představením jsou tradiční „Vánoce s Choreou“, které jsou sestaveny zejména z Českých legend, které postupně vznikaly a byly uváděny již od samého založení souboru v roce 1967. Pořad je doplněn o nejrůznější stylizované vánoční zvyky a hry, koledy a vánoční písně.

Chorea však uvedla do života řadu dalších, velmi hodnotných pořadů inspirovaných nejrůznějšími zvyky, historickou dobou, nejrůznějšími autory apod.

Nejvíce jich autorsky zpracovala zakladatelka souboru Alena Skálová za hudební spolupráce Jaroslava Krčka, ale také jeho bratra Josefa, Pavla Jurkoviče nebo také Jiřího Fišera. Ten se po odchodu Aleny autorsky realizoval také na velikonočním představení etnografky Daniely Stavělové. Rovněž choreograf Martin Pacek zanechal v Choree stopu v podobě několika vánočních zvyků a zejména ve Hře o Faustovi, na které se hudebně podílel Milan Puklický.

Hudební složka hrála vždy důležitou úlohu v souboru. Právě její opravdu aktivní (nejen hudebně) zapojení ve všech představeních přímo na scéně, později inspirovalo řadu ostatních souborů a divadel.

K nejplodnějším autorům hudby se samozřejmě řadí hudební skladatel a spolu zakladatel souboru, Jaroslav Krček, který si později založil svůj hudební soubor - Musica Bohemica. Tomu postupně věnoval více svého autorského i osobního času, a proto byli přizváni ke spolupráci další hudebníci. Již jsme zmínili Josefa Krčka, Pavla Jurkoviče, Jiřího Fišera, Milana Puklického, ale několik úprav v souboru zanechala také houslistka Růžena Sršňová (Mikotová).

Je těžké při výčtu autorských spolupracujících na někoho nezapomenout a pokud se tak stalo, tak se upřímně omlouváme.

Zmiňme ještě alespoň několik režijních spolupodílníků na úspěších souboru. Mezi ty nejvýznamnější bezesporu patří režisér Josef Henke, ale také Anna Marie Bergerová v rámci televizní spolupráce. Nesmíme opomenout režijní spolupráce Václava Bárty a Jaroslavy Odvárkové, ale také Jana Menšíka.

Součástí představení jsou bezesporu také kouzelně stylizované kostýmy souboru. Zmiňme proto alespoň některé z autorů: Olga Fejková, Milada Trčková, Jitka Trčková, Iva Bártová, Jarmila Hejdová, Helena Pěkná.

Na tom, že máme možnost pravidelně vídat tradiční vánoční představení, bez kterých by si řada z nás „vánoce nedovedla představit“, má opravdu velikou zásluhu Renata Borůvková. Dlouholetá tanečnice souboru, která zažila Alenu Skálovou v její plné tvůrčí síle. Velice úspěšně předává do „nohou a výrazu“ současným účinkujícím vše, co za dobu své aktivní činnosti od naší Aleny načerpala.

Alena Skálová

Jaroslav Krček

Josef Krček

Milan Puklický

Jiří Fišer

Pavel Jurkovič

Martin Pacek