Chorea Bohemica?

Nechci nějak moc hledat slova. . . Myslím si, že bych pokazil tu krásu, očistnou, konejšivou a osvobozující, kterou jste nám všem dali. Víte, když slzy nejdou udržet, když se třese hlas něčím hluboko zasutým a dennodenně zasypávaným, ale přece jen na plamínku svíčky stále existujícím - je to obrovská věc!


LUDĚK MUNZAR


český herec, dlouholetý člen činohry Národního divadla v Praze

Jednoduchými prostředky dociluje silného účinku. V tomto oproštění se teprve ukáže celá nádhera lidové písně. Proto má právě Chorea Bohemica tak velký ohlas. U všech, i mladých lidí. Přestože je umělecká, je prostá, anebo naopak: přestože je prostá, je umělecká. . .

KAREL PLICKA

český a slovenský etnograf, folklorista, sběratel, hudebník, filmový scenárista, režisér i kameraman, fotograf, pedagog a jeden ze zakladatelů Akademie múzických umění.

Chorea Bohemica je černá ovce nebo bílá vrána mezi ostatními soubory v tom nejlepším slova smyslu. Vážím si jejich tvůrců - revolucionářů: Proti osvědčeným, ale omšelým cestám nám staví nové přístupy a odvážné formy. Když ostatní šlapou po vydlážděné cestě, oni šplhají po kládách a zarostlých chodníčcích. . .


LIBUŠE HYNKOVÁ


česká choreografka, absolventka kresby a malby na UMPRUM v Praze, pedagožka, folklóristka, etnografka a také zakladatelka a šéfchoreografka profesionálního folklórního souboru Československého státního souboru písní a tanců.

Představení bylo přímo nádherné. Temperamentní, vášnivé, a přitom tak šikovně komponované. . To byla podívaná, na kterou se nezapomíná. Jsem opravdu okouzlen. . .


JAROSLAV SEIFERT


český básník, spisovatel, novinář a překladatel



Jejich ušlechtilé umění nás přesvědčuje svou ryzí čistotou a zároveň nám otevírá pohled do krás, které nám darovala dávná minulost našeho talentovaného národa.

VÁCLAV TROJAN

český hudební skladatel a hudební pedagog.

Uprostřed mého osobního hudebního života je to očistný pramínek nesmírně bezprostřední a původní hudby.

MILAN MUNCLINGER


československý flétnista, dirigent, skladatel, muzikolog a hudební publicista.


Chorea Bohemica je folklórní skupina sui generis. Osobitou, moderní a umělecky náročnou formou zprostředkovává současnému diváku ty věčné etické a estetické humánní principy lidové tvorby.

Prof. FRANTIŠEK BONUŠ


pedagog, sběratel, hudební a taneční folklorista a propagátor lidového, zejména tanečního umění. Učil hudební folkloristiku na Pedagogické fakultě UK, byl profesorem lidového tance na Státní konzervatoři a více než třicet let

Mám Choreu rád - a nejenom pro její nezaměnitelně osobitou tvář. Dělá to, co nedělají druzí, nebo opačně - nedělá to, čeho se dopouštějí jiní. Chorea Bohemica je čistá, veselá voda.


PAVEL ŠMOK


český choreograf, tanečník, autor baletních libret, šéf baletního souboru, pedagog, herec (divadlo, film), režisér a dramaturg, patřící mezi nejvýznamnější osobnosti, které zásadně ovlivnily českou taneční scénu.