Tvorba a tvůrci‎ > ‎

Úsměvy pana Lady

Úsměvy pana Lady (1978)
(Choreografie Alena Skálová, hudba Josef a Jaroslav Krčkovi)

Obrázky z české vesnické taneční zábavy se vším, co k ní náleží, tvořily ústřední téma Úsměvů pana Lady V pořadu ožívá prostředí české vesnice na počátku tohoto století, jak je zachytil ve svých úsměvných obrázcích Josef Lada. Vybavíme si vesnické strejce, neotesané chasníky, naivní Nanynky a drbavé babky při zábavě v hospodě za zvuků muziky... Toto období, kdy do vesnice pronikají mnohé městské prvky, kdy si však stále udržuje jadrnost a typicky česky humor, bylo scénicky ztvárněno vlastně poprvé. Lidská, neskonalou dobrotou prosycená vůně Ladovy mistrovské schopnosti vyjadřovat se lapidárně, břitce a přitom shovívavě, s pochopením pro slabůstky, inspirovala Alenu Skálovou a bratry Krčkovi. V hudebně-tanečním zpracování ožívají mnohé tak známé motivy Ladových knížek, prosycené jeho vyznáním, že v Češích je originální humor, jadrný, opravdu vtipný, a že český člověk se dovede s humorem přenést i přes svízelné situace, protože dobrá mysl je lék nad léky.