Tvorba a tvůrci‎ > ‎

Pražské vigilie

Pražské vigilie (1980
(Choreografie Alena Skálová , hudba Jaroslav Krček, režie Josef Henke)

Pražské vigilie jsou široce pojatou taneční freskou, jež tematicky čerpá ze života středověké chudiny tak, jak se zrcadlí v dochovaných památkách anonymní, zejména žákovské poezie (carmina scholarium vagarum). Neznámí autoři a nositelé tohoto středověkého repertoáru vystupují ve vagantských písních jako opilci, frejíři a hráči, kterým není nic svaté. Někteří takoví patrně byli, ale většina autorů se do těchto rolí, předepsaných literárním žánrem, jen stylizovala. Nebořili svět. Sami se cítili jeho součástí a připravovali se na světskou či duchovní kariéru v něm. Měli však po zákonech nezakotveného mládí schopnost vysmát se jemu i sobě samým. Scénická suita choreografky Aleny Skálové a hudebního skladatele Jaroslava Krčka se opírá o základní motivy jejich literárního odkazu, které spojuje přitakavý vztah k životu a nezničitelný ideál svobody. Na texty středověké žákovské poezie byly vytvořeny Pražské vigilie, které pro Československou televizi natočila Eva Marie Bergerová v roce 1986.