Tvorba a tvůrci‎ > ‎

Loď bláznů

Loď bláznů (1983)
(Choreografie Alena Skálová, hudba Jaroslav Krček, režie Josef Henke)

Alena Skálová čerpala svůj námět ze stejnojmenné knihy Sebastiana Brandta. Autorem Lodi bláznů už není anonym, ale muž jménem Sebastian BRANT, který se jistě nenadál, když ji po masopustním úterku roku 1494 dopsal, že se brzy dočká mnoha překladů a především vyvolá v život celý literární žánr, tzv. bláznovskou literaturu. Lidské chyby, slabosti a poklesky, převedené na společného jmenovatele - bláznovství - nám připomínají mnohá lidová přísloví a naučné průpovídky. Cílem bláznovské plavby je poznání vlastní bláznivosti, které nikdo neunikne - vždyť

zrcadlo to bude dobré pro lidi,
každý v něm svůj věrný obraz uvidí,
nikdo přece není ve všem dokonalý
a nemůže říct, že je všeho znalý...

Proto se na "lodi bláznů" veze celé lidstvo a moudrost je cílem, patrným jen skrze vědomí vlastní pošetilosti. Věčné téma, které satirik zesměšní, ale obratem ruky přemění v nejvážnější věc. Kdo by v této souvislosti nevzpomněl na Komenského "Labyrint světa"! Tuto scénickou hudebně taneční kompozici lze považovat za vrchol tvorby souboru ve smyslu, že ve svém tvůrčím směřování zašel nejdále ve formálním rozvíjení prostředků lidového tance, které jsou zde propojeny s výrazovými prostředky moderního scénického projevu a s uměle komponovanou hudbou v kompaktní jevištní tvar, který sděluje prostřednictvím satiry závažný obsah.