Tvorba a tvůrci‎ > ‎

Chorea et danza

Chorea et danza (1974)

(Choreografie Alena Skálová, hudba Josef a Jaroslav Krčkovi) Typický styl souboru se dotvářel v pořadu Chorea et Danza); zatímco jeho první část Chorea et danza civilis čerpala látku z městského prostředí, vytvořila druhá část Chorea et danza rusticana obraz lidové zemitosti období reformačních hnutí, kdy člověk opouštěl ideál středověkého asketismu. Druhou část natočila pro Československou televizi Eva Marie Bergerová pod názvem Zdráva buď, muziko spanilá (1980).

Autoři - choreografka Alena Skálová a skladatel Jaroslav Krček za odborné spolupráce dr. Petra Nováka - jej koncipovali jako obraz hudebního a tanečního dění v měšťanském a lidovém prostředí. Hudebním podkladem se staly skladby převážně ze l7. století, doložené z archivních fondů na našem území. Záměrem zpracování bylo nejen odlišit tato rozdílná prostředí, ale zároveň poukázat i na jejich společné znaky. Vzájemný výměnný proud kulturních hodnot je totiž patrný v oblasti hudby již od 16. století.

První část programu - Civilis - zachycuje náladu měšťanských tanečních zábav. Avšak ani zde nechybí hudbě a tanci přirozené veselí - projevuje se však v uhlazenější formě, respektující společenskou etiketu.

V druhé části - Rustica - se divák setkává s odpozlátkovaným pohledem na hudební a taneční umění prostého lidu. Lidové prostředí je charakterizováno přesvědčivým projevem, který nic nepředstírá a který je ve svém základním ladění oproštěn od romantizujícího pohledu na lidovou kulturu. Lidový tanec se zde evokuje jako stupňování pocitu života se vší bezuzdnou nevázaností a syrovostí, ale i s obřadnou vážností a vášnivou potřebou plně se realizovat. Tímto programem se umělecké skupině Chorea Bohemica podařilo od základu změnit názor na lidové umění, názor tak často zabarvený falešným sentimentem. (obnovená premiéra v roce 2008)