Řekli o nás

Jednoduchými prostředky dociluje silného účinku. V tomto oproštění se teprve ukáže celá nádhera lidové písně. Proto má právě Chorea Bohemica tak velký ohlas. U všech, i mladých lidí. Přestože je umělecká, je prostá, anebo naopak: přestože je prostá, je umělecká. . .
KAREL PLICKA

Chorea Bohemica je folklórní skupina sui generis. Osobitou, moderní a umělecky náročnou formou zprostředkovává současnému diváku ty věčné etické a estetické humánní principy lidové tvorby.
FRANTIŠEK BONUŠ

Chorea Bohemica je černá ovce nebo bílá vrána mezi ostatními soubory v tom nejlepším slova smyslu. Vážím si jejich tvůrců - revolucionářů: Proti osvědčeným, ale omšelým cestám nám staví nové přístupy a odvážné formy. Když ostatní šlapou po vydlážděné cestě, oni šplhají po kládách a zarostlých chodníčcích. . .
LIBUŠE HYNKOVÁ

Chorea Bohemica?
Uprostřed mého osobního hudebního života je to očistný pramínek nesmírně bezprostřední a původní hudby.

MILAN MUNCLINGER

Nechci nějak moc hledat slova. . . Myslím si, že bych pokazil tu krásu, očistnou, konejšivou a osvobozující, kterou jste nám všem dali. Víte, když slzy nejdou udržet, když se třese hlas něčím hluboko zasutým a dennodenně zasypávaným, ale přece jen na plamínku svíčky stále existujícím - je to obrovská věc!
LUDĚK MUNZAR

Představení bylo přímo nádherné. Temperamentní, vášnivé, a přitom tak šikovně komponované. . To byla podívaná, na kterou se nezapomíná. Jsem opravdu okouzlen. . .
JAROSLAV SEIFERT

Chorea Bohemica je soubor, který v symbióze staré lidové tradice a nové, skutečně soudobé tvorby, došel u nás nejdále.
dr. JAROSLAV ŠEDA

Mám Choreu rád - a nejenom pro její nezaměnitelně osobitou tvář. Dělá to, co nedělají druzí, nebo opačně - nedělá to, čeho se dopouštějí jiní. Chorea Bohemica je čistá, veselá voda.
PAVEL ŠMOK

Jejich ušlechtilé umění nás přesvědčuje svou ryzí čistotou a zároveň nám otevírá pohled do krás, které nám darovala dávná minulost našeho talentovaného národa.
VÁCLAV TROJAN